O spoločnosti Reconvel

Produkty Reconvel z produkcie Cell Core Laboratory patria k najsofistikovanejším výživovým doplnkom v kozmetike na svete.
Svedčia o tom predovšetkým parametre ich obsahu.

Spoločnosť sídli v Bratislave, v hlavnom meste Slovenskej republiky, členského štátu Európ­skej únie. Laboratórium má prevádzku v neďalekej Nitre, v priestoroch spĺňajúcich všetky potrebné normy pre vývoj a výrobu výživových doplnkov, včítane certifikátu Good Manufakturing Practice.

Odborný team je zložený z ľudí, ktorí majú vo svojom portfóliu nielen štúdium a prácu v domácich, ale aj v špičkových svetových laboratóriách, ako aj prednášanie na viacerých svetových univerzitách.

Team hosťuje niekoľko rokov aj ako odborná zložka vývoja, prípravy a produkcie účinných
látok pre kozmetiku vo viacerých firmách zaoberajúcich sa estetickou medicínou a kozmetikou.

Vedúcim laboratórneho teamu je Assoc. Prof. Ing. Pavel Babušík, CSc., Dr. h. c., ktorý sa vo svojej viac než 35 ročnej praxi zameriava najmä na živočíšne biotechnológie. Je autorom, alebo spoluautorom viac ako 80 vedeckých prác a nespočtom výukových textov.

Ako vyrábame produkty

Ako vyrábame produkty

Jednotlivé peptidy a iné biologicky účinné látky nízkej molekulovej hmotnosti vyrábame za pomoci tzv. tangenciálnej crossflow filtrácie. Aby sme mohli tento spôsob filtrácie účinne zvládnuť, je nutné v prvom kroku za pomoci nízkej teploty (-80 stupňov celzia) narušiť bunkové membrány a dokonca aj bunkový cytoskelet živočíšneho alebo rastlinného tkaniva. Takto získaný substrát sa po niekoľkonásobnej predfiltrácii používa na konečnú ultrafiltráciu, ktorá zabezpečí získanie požadovanej veľmi nízkej hmotnosti bioaktívnych molekúl.

V našom prípade sa jedná o bioaktívne ultrafiltráty do hmotnosti 5 kiloDaltonov (kDa)*. Konečná filtrácia sa uskutočňuje použitím technicky certifikovaného filtra, ktorý zabezpečuje priechodnosť peptidov a iných anorganických látok menších ako 2 nanometre.

Výhodou takto ultrafiltrovaného biologického materiálu, okrem schopnosti prechádzať cez bunkové steny, je aj fakt, že je vylúčené aby sa v preparáte objavili mnohonásobne väčšie mikróby, vírusy, plesne, či alergény. V prefiltrovanej tekutine sa následne odmeria koncentrácia a riedením sa upraví na optimálnu hodnotu.

Obrovskou výhodou celého procesu a použitej techniky na získavanie peptidov v našom laboratóriu, oproti bežnejšie dostupným tepelne spracovaným peptidom väčšiny iných výrobcov je, že peptidy z nášho laboratória zostávajú bioaktívne, teda živé**. Vďaka tomuto majú takéto peptidy schopnosť plnohodnotne napomáhať správnemu fungovaniu buniek.

Preparát na perorálne použitie sa napokon v laboratórnom prostredí dávkuje do radiačne vysterilizovaných ampuliek s hermetickým uzáverom. Krémy sa podobným spôsobom dávkujú do vákuových aplikátorov. Produkt sa aj počas transportu a skladovania uchováva v chlade, aby sa zachovala bioaktivita preparátu.

* Dalton je jednotka molekulovej hmotnosti. Veľkosť molekuly o hmotnosti 5kDa je približne 1-2 nanometre.

** Bioaktivita je zabezpečená tým, že v žiadnej fáze počas celého procesu spracovania spracovávaný biologický materiál nepresiahne 40 stupňov Celzia.